Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY (ZWROTU TOWARU)

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru zgodnie z pkt 12.2 bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować FHU AMERICAN MOTO-CARS o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
 4. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres FHU AMERICAN MOTO-CARS MARCIN MALINOWSKI 
  Ziołowa 5a 37-464 Stalowa Wola
 5. pocztą elektroniczną na adres: sklep@americanmotocsrs.pl
 6. Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. FHU AMERICAN MOTO-CARS udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży pod adresem: https://www.americanmotocars.pl/pl/i/Do-Pobrania/14 Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną, FHU AMERICAN MOTO-CARS niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą.
 9. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru FHU AMERICAN MOTO-CARS. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru FHU AMERICAN MOTO-CARS przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:
 10. przesyłając Towar na adres FHU AMERICAN MOTO-CARS MARCIN MALINOWSKI ul. Ziołowa 5a 37-464 Stalowa Wola
 11. dostarczając Towar do Sklepu Stacjonarnego.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika
FHU AMERICAN MOTO-CARS zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FHU AMERICAN MOTO-CARS) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez FHU AMERICAN MOTO-CARS oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

FHU AMERICAN MOTO-CARS dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FHU AMERICAN MOTO-CARS, FHU AMERICAN MOTO-CARS nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Inter Motors.

FHU AMERICAN MOTO-CARS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia FHU AMERICAN MOTO-CARS dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

FHU AMERICAN MOTO-CARS informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium